Bezpłatna gazetka reklamowa wydawana będzie w formie papierowej, cyklicznie, co dwa miesiące w danym powiecie. Każdy nr umieszczony zostanie na stronie www.wip.info.pl - aktualne i archiwalne.

 

np. Powiat Obornicki, wydanie kwiecień/maj. Kolejne wydanie czerwiec/lipiec, itd ..............

 

Cena za ogłoszenie w gazecie reklamowej dotyczy tylko jednego wydania.

 

Specyfikacja wydania dla Powiatu Obornickiego przedstawia się następująco:

 

Nakład: 10000 szt. - Powiat Obornicki

 

Papier: kreda błysk pełen kolor

 

Rzetelny Kolportaż: bez adresowo - domy i mieszkania

 

dla miasta Rogoźno – 3000szt.

 

dla miasta Oborniki – 4000szt.

 

dla Ryczywołu – 1000szt.

Pozostałe - 2000szt. –   sklepy w miastach i na wioskach – max 10szt. dla jednego miejsca.